Durant l’estiu….

Durant l’estiu, entre algún descans, seguim amb la tasca clínica, i també organitzant la formació per iniciar-la al setembre 2013. Anuncis